Kariera

W Arctic Paper Kostrzyn S.A. stawiamy na wykwalifikowanych pracowników. Jako pracodawca oferujemy ciekawe miejsce pracy, satysfakcjonujące i inspirujące zajęcie oraz możliwość personalnego rozwoju.

Wierzymy, że przyszłość firm z naszej branży oparta będzie na zespołowej pracy grupy kreatywnych ludzi o różnym wykształceniu i doświadczeniu. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy będą kluczowym czynnikiem sukcesu naszej firmy.

POLITYKA PERSONALNA

Ciągle podejmujemy działania mające na celu podniesienie motywacji oraz zadowolenie z pracy naszych pracowników.

Powyższe cele realizowane są w następujący sposób

  • KULTURA ORGANIZACYJNA - tworzymy relacje międzyludzkie w firmie zgodnie z Kodeksem Etycznym, nikogo nie dyskryminujemy ze względu na płeć, wiek ani przekonania.
  • ORGANIZACJA - tworzymy elastyczną organizację.
  • ROZWÓJ - zapewniamy możliwość rozwoju pracowników zgodnie z potrzebami firmy i rozwojem otoczenia firmy, uwzględniając osobiste potrzeby pracowników.
  • INFORMACJA - promujemy otwartą politykę komunikacyjną; na bieżąco informujemy wszystkich o istotnych sprawach zarówno dla firmy, jak i pracowników.
  • REKRUTACJA - stwarzamy możliwości awansu pracownikom Arctic Paper Kostrzyn S.A. równocześnie zapewniając dopływ nowych pracowników do organizacji.
  • WYNAGRODZENIA - wynagradzamy pracowników adekwatnie do kwalifikacji, doświadczenia i wartości, jaką wnoszą do firmy. Wyniki pracowników osiągane w pracy i kondycja firmy mają wpływ na wynagrodzenia.

Klauzura informacyjna dla kandydatów

Kontrast