Kontakt

Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Fabryczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą, Polska

email: info-kostrzyn@arcticpaper.com

NIP: 598-00-03-701
BDO 000020009
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców po numerem KRS 0000082646, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał akcyjny 236 260 819,60 złotych w całości opłacony

Recepcja

tel. +48 95 721 06 00
fax +48 95 752 41 96

Biuro zarządu

tel. +48 95 721 05 50

Doradztwo techniczne

tel. +48 95 721 05 58
tel. +48 95 721 05 56

Kontrast