OSD

Informacje o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA w 2019 roku.

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE dostawcy zobowiązanego

KOMUNIKAT ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. DOTYCZĄCY INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

24-03-2021

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji aktualizacji IRiESD nr 1/2021

Karta aktualizacyjna nr 1/2021 IRiESD

Formularz zgłaszania uwag do aktualizacyjni IRiESD

10-04-2019

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.. pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

IRiESD 29-03-2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 2 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 3 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 4 do IRiESD APK.

29-03-2019

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o zakończeniu konsultacjii w sprawie aktualizacji IRiESD.

Raport konsultacji aktualizacji IRiESD  nr 1/2019

Karta aktualizacyjna IRiESD nr 1/2019

14-03-2019

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o rozpoczęciu konsultacji w sprawie aktualizacji IRiESD.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji aktualizacji IRiESD nr 1/2019 .

Karta aktualizacyjna nr 1/2019 IRiESD

Formularz zgłaszania uwag do aktualizacyjni IRiESD

aktualizacja 30-09-2020

Lista sprzedawców energii elektrycznej na obszarze funkcjonowania OSDn (ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.)

Wzory dokumentów do pobrania:

Wniosek o wydanie Warunków technicznych przyłączenia do Sieci OSDn instalacji odbiorczej.

Wniosek o wydanie Warunków technicznych przyłączenia do Sieci OSDn mikroinstalacji.

Zgłoszenie przyłączenia do Sieci OSDn mikroinstalacji

Przykładowe warunki techniczne przyłączenia do Sieci OSDn.

Umowa o dostawę energii elektrycznej.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosków

Propozycja Umowy GUD.

 

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł wytwórczych do sieci o napięciu wyższym od 1 kV.

Informacje o dostępnej mocy w sieci dystrybucyjnej APK.

Czas trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

TARYFA DLA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A

Komunikat dotyczący terminu wprowadzenia Taryfy Dystrybucyjnej do rozliczeń z Odbiorcami (01.03.2020r.)

TARYFA ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA obowiązująca od 01.03.2020 roku

Informacja Taryfowa obowiazujaca od 01.07.2019r

Ceny energii elektrycznej od 01.07.2019r

ARCHIWUM TARYF

TARYFA ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA obowiązująca od 01.01.2019 roku

Zmiana TARYFY ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA obowiązująca od 01.01.2019 roku zgodnie z obowiązującą URE

17.06.2019r. Zmiana TARYFY ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. obowiązująca od 01.07.2019 roku zgodnie z decyzją URE

CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA

Pobierz Ceny Energii od 01 lipca 2019 roku

Pobierz Ceny Energii od 01 stycznia 2019 roku

Pobierz Ceny Energii od 01 marca 2018 roku

ARCHIWUM

KOMUNIKAT ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. DOTYCZĄCY INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Informacji o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. w 2014 roku.

2011-10-12

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. pełniąc funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 23 września 2011 roku w dniu 11 października 2011 roku zakończył się proces konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) – wersja 1.0. z dnia 22 września 2011 roku.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia IRIESD przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Arctic Paper Kostrzyn S.A. przekazał pismem z dnia 12 października 2011 roku do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku.

Stosownie do powyższego, na stronie Internetowej Spółki: http://www.arcticpaper.com/osd została udostępniona IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku, która została przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z Raportem z procesu konsultacji IRiESD.

Plik do pobrania (PDF) IRiESD – wersja 1.0 z 12 października 2011r.

Plik do pobrania (PDF) Raport z procesu konsultacji IRiESD.

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW I INNYCH NOŚNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ ZUŻYWANYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2013 R. ORAZ O WPŁYWIE WYTWORZENIA TEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚRODOWISKO (PDF).