Relacje z akcjonariuszami

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Arctic Paper Kostrzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, KRS nr 0000082646 (dalej także Spółka) informuje, iż Spółka rozpoczęła proces wzywania akcjonariuszy zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) do złożenia posiadanych dokumentów akcji imiennych w celu ich dematerializacji.

W wezwaniu zawarta jest informacji, iż dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku), w godzinach 10:00-13:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Pierwsze wezwanie zostało dokonane w dniu 11 września 2020 roku w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

Kontrast