Aktualności

„Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a”. POIR.01.01.01-00-0272/19

Celem projektu planowanego do realizacji przez Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a.

Planowany do realizacji projekt ma na celu wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie negatywnych skutków zwiększenia ilości wypełniacza w papierze poprzez zastosowanie nowych kompozycji wypełniających, od których oczekuje się, że będą powodowały lepsze wiązanie się cząstek wypełniacza w strukturze papieru i bardziej równomierne rozproszenie tych cząstek. Uzyskane to zostanie za pomocą użycia różnych polimerów/crosslinkerów przebadanych w trzech etapach projektu. W czwartym etapie projektu zaplanowano produkcję prototypowych papierów graficznych w zakresie gramatur 60-80 g/m2.

Z końcem marca br. kończy się część badawcza projektu, podczas trwania której zespół prowadzący projekt uzyskał pozytywne wyniki prac i od kwietnia br. projekt wejdzie już w fazę prac rozwojowych. Czas trwania prac rozwojowych przewidziany jest do końca listopada 2022r.

Uzyskane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnych wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a w Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą przetwórcy (producenci kopert i zeszytów), wydawnictwa książkowe i drukarnie. Papier ten będzie mógł być również wykorzystywany do pisania i drukowania pismem Braille'a i wykorzystywany również przez osoby niewidome i słabo widzące.

Realizacja projektu odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby podwyższenia parametru nieprzezroczystości papieru w produkcji papierów graficznych w zakresie niskich gramatur, przy jednoczesnym niepogorszeniu, a nawet zwiększeniu parametrów wytrzymałościowych.

W trakcie realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie występuje efekt dyfuzji wynikający ze współpracy przemysłu z organizacją badawczą. tj.: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

ŚRODA, 31 MARCA 2021

Arctic Paper Kostrzyn otrzyma do 8,3 mln zł dofinansowania z NCBiR

Arctic Paper Kostrzyn podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu spółki kwotą do 8,3 mln zł

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego.

Całkowita wartość projektu netto wynosi 20,2 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 8,3 mln zł. Pozostałe nakłady związane z realizacją projektu spółka pokryje ze środków własnych.

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczyna się 1 września 2020 roku i kończy się 31 maja 2023 roku. (PAP Biznes)

ŚRODA, 30 WRZEŚNIA 2020

ARCTIC PAPER S.A. Q1 2020: SILNY I KWARTAŁ PRZYGOTOWUJE GRUPĘ NA TRUDNIEJSZE CZASY

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 813,9 mln PLN (188,2 mln EUR1).
  • Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 111,8 mln PLN (25,9 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 79,7 mln PLN (18,4 mln EUR1) a zysk netto 62,3 mln PLN (14,4 mln EUR1).
  • Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy wpłynęło na znaczącą poprawę wyników skonsolidowanych za I kwartał.
  • Pod koniec okresu odnotowano spadek popytu w związku z pandemią Covid-19.
  • Podjęto środki w celu złagodzenia możliwych negatywnych skutków pandemii koronawirusa: papiernie w Grycksbo i Munkedal złożyły wnioski umożliwiające skorzystanie z instrumentów szwedzkiego pakietu pomocowego dla firm.
  • Zarząd podjał decyzję o zarekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r.

„Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. i solidnym początku bieżącego roku Grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

Pobierz Komunikat Prasowy

CZWARTEK, 14 MAJA 2020