Aktualności

POMOC W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "POMOC DLA PRZEMYSŁU ENERGOCHŁONNEGO ZWIĄZANA Z CENAMI GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 r."

PRZEDSIĘBIORCA UZYSKAŁ POMOC W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO POD NAZWĄ:
“POMOC DLA PRZEMYSŁU ENERGOCHŁONNEGO ZWIĄZANA Z CENAMI GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 r.”

CZWARTEK, 28 MARCA 2024

I KONGRES TECHNOLOGII PAPIERU

Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową:

I KONGRES TECHNOLOGII PAPIERU

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2023 od godziny 12:00
w auli ZUT-u przy Alei Piastów 17 w Szczecinie.

PONIEDZIAŁEK, 27 LISTOPADA 2023

INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 24.07.2023

Arctic Paper Kostrzyn S.A. uprzejmie informuje, iż po przeprowadzeniu oceny ofert zgłoszonych w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w trybie konkurencyjnym, którego celem był wybór Wykonawcy dla realizacji przedsięwzięcia pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej Arctic Paper PV II Wschód- Zachód o mocy ok. 16 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

najkorzystniejszą ofertę złożyły działające razem jako konsorcjum, spółki:

 1. Mactel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
 2. EL-MARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wejherowie

z ceną zamówienia w kwocie 43 586 141,29 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 29/100) bez podatku od towarów i usług.

PONIEDZIAŁEK, 24 LIPCA 2023

POSPRZĄTAJ Z NAMI ŚWIAT

22 lipca 2023
Zaczynamy o godz. 10.00
Teren pola Woodstockowego

Dla każdego uczestnika zapewniamy niezbędne materiały potrzebne do zbierania śmieci.

Najmłodsi uczestnicy wydarzenia otrzymają dyplom Przyjaciela Przyrody!

Zapraszamy wszystkich pracowników APK wraz z rodzinami!

Akcja Arctic Paper Kostrzyn S.A. zorganizowana w ramach 30. Akcji Sprzątanie świata - Polska, koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia od 1994 roku.

ŚRODA, 12 LIPCA 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Arctic Paper Kostrzyn S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w trybie konkurencyjnym którego celem jest wybór Wykonawcy dla realizacji przedsięwzięcia pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej Arctic Paper PV II Wschód- Zachód o mocy ok. 16 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

ul. Fabryczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
KRS 0000082646

o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Wsparcie dla przemysłu energochłonnego.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz dokumentacji projektowej udzielają:

Zbigniew Wesołowski: zbigniew.wesolowski@arcticpaper.com oraz Sławomir Sytek : slawomir.sytek@arcticpaper.com

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2023 roku do godziny 24.00.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PIĄTEK, 9 CZERWCA 2023

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. informuje, że w oparciu o pkt XI ppkt 8 lit a Zapytania Ofertowego odwołuje postępowanie przetargowe na zamówienie „Budowa farmy fotowoltaicznej Arctic Paper PV II Wschód- Zachód o mocy ok. 16 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Środa, 7 Czerwca 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Arctic Paper Kostrzyn S.A. w nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu z dnia 12 maja 2023 roku, którego celem jest:

- przedmiot przetargu : Budowa farmy fotowoltaicznej Arctic Paper PV II Wschód- Zachód o mocy ok. 16 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

uprzejmie informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 2 czerwca 2023 roku do godziny 24:00.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz dokumentacji projektowej udzielają:
Zbigniew Wesołowski: zbigniew.wesolowski@arcticpaper.com oraz Sławomir Sytek : slawomir.sytek@arcticpaper.com

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

CZWARTEK, 25 MAJA 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Arctic Paper Kostrzyn S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w trybie konkurencyjnym którego celem jest wybór Wykonawcy dla realizacji przedsięwzięcia pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej Arctic Paper PV II Wschód- Zachód o mocy ok. 16 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- na terenie : ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

ul. Fabryczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
KRS 0000082646

o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Wsparcie dla przemysłu energochłonnego.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz dokumentacji projektowej udzielają:

Zbigniew Wesołowski: zbigniew.wesolowski@arcticpaper.com oraz Sławomir Sytek : slawomir.sytek@arcticpaper.com

Termin składania ofert: do dnia 26 maja 2023 roku do godziny 24.00.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Piątek, 12 MAJA 2023

Ranking EcoVadis 2022

Arctic Paper Kostrzyn S.A. otrzymał zloty medal w ocenie praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ocena została przeprowadzona przez platformę technologiczną EcoVadis. Każda organizacja oceniana była w skali od 0 do 100, a pod uwagę brane były cztery główne aspekty: środowiskowy, społeczny, etyczny a także łańcuch dostaw.

Dzięki temu wyróżnieniu po raz kolejny uświadamiamy sobie, jak ważnym aspektem w funkcjonowania naszej firmy jest działanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i przestrzeganie przyjętych norm etycznych.

PONIEDZIAŁEK, 18 LIPCA 2022

Arctic Paper S.A. 4Q 2021 – wstępne wyniki finansowe*: Dobre wynik i pozytywne perspektywy zarówno dla segmentu celulozy, jak i papieru

 • Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wyniosły 953,5 mln PLN (208,8 mln EUR1).
 • EBITDA za IV kwartał wyniosła 69,2 mln PLN (15,2 mln EUR1) a marża EBITDA 7,3 proc.
 • Przychody ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 3412,6 mln PLN (747,2 mln EUR1).
 • EBITDA w 2021 r. wyniosła 327,8 mln PLN (71,8 mln EUR1), a marża EBITDA 9,6 proc.
 • Rekordowy popyt na papier; aktywne działania w celu optymalizacji przychodu na maszynogodzinę
 • Rozpoczęto przygotowania do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 17 MW w Kostrzynie.
 • Powołanie nowego dyrektora zarządzającego segmentem produkcji papieru Arctic Paper w Szwecji.
 • Po zakończeniu okresu sprawozdawczego: decyzja o zainwestowaniu w fabrykę tacek z formowanego włókna celulozowego wspólnie z Rottneros.
 • Zarząd zaproponuje dywidendę w wysokości 0,40 PLN na akcję.

* Zaudytowany raport FY 2021 zostanie opublikowany 22 marca.

“Solidne wyniki, silny cash flow i niemal pełne obłożenie mocy produkcyjnych w segmencie papieru graficznego i celulozy to solidne fundamenty do kontynuacji dywersyfikacji i inwestycji w opakowania i energię odnawialną.”

Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu znajduje się na stronie 2)

Pobierz komunikat prasowy

Czwartek, 31 MARCA 2022

Arctic Paper przekazuje wsparcie finansowe dla dzieci dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie.

Arctic Paper solidaryzując się z obywatelami Ukrainy przekazuje pomoc finansową w wysokości 0,5 miliona złotych na wsparcie uchodźców a w szczególności dzieci, które będą szukały schronienia na terenie Polski.

W związku z narastającym konfliktem zbrojnym tysiące ludzi - w szczególności kobiety i dzieci - zmuszonych jest do opuszczenia terytorium Ukrainy.

Wielu z nich przekraczając granice naszego kraju potrzebuje pilnej pomocy. Pracownicy kostrzyńskiego zakładu produkcyjnego rozpoczęli zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy niezbędnych to udzielenia pomocy uchodźcom na terenie Polski. Niezbędne są środki higieny osobistej a także medycznej, żywność oraz woda. Zebrana pomoc rzeczowa zostanie przekazana fundacji wspierającej uchodźców wojennych z Ukrainy w województwie lubuskim.

Arctic Paper wspiera szereg działań mających na celu ratowanie życia i niesienia pomocy poszkodowanym przez działania wojenne na Ukrainie. W imieniu grupy Arctic Paper, papierni w Munkedal, Grycksbo oraz Kostrzynie wyrażamy solidarność z całym Narodem Ukraińskim.

Prowadzone działania zbrojne oraz kryzys społeczny wynikający z obecnej sytuacji są sprzeczne z wartościami obowiązującymi w Arctic Paper, który w swojej działalności biznesowej realizuje cele zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

PIĄTEK, 4 MARCA 2022

„Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a”. POIR.01.01.01-00-0272/19

Celem projektu planowanego do realizacji przez Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a.

Planowany do realizacji projekt ma na celu wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie negatywnych skutków zwiększenia ilości wypełniacza w papierze poprzez zastosowanie nowych kompozycji wypełniających, od których oczekuje się, że będą powodowały lepsze wiązanie się cząstek wypełniacza w strukturze papieru i bardziej równomierne rozproszenie tych cząstek. Uzyskane to zostanie za pomocą użycia różnych polimerów/crosslinkerów przebadanych w trzech etapach projektu. W czwartym etapie projektu zaplanowano produkcję prototypowych papierów graficznych w zakresie gramatur 60-80 g/m2.

Z końcem marca br. kończy się część badawcza projektu, podczas trwania której zespół prowadzący projekt uzyskał pozytywne wyniki prac i od kwietnia br. projekt wejdzie już w fazę prac rozwojowych. Czas trwania prac rozwojowych przewidziany jest do końca listopada 2022r.

Uzyskane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnych wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a w Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą przetwórcy (producenci kopert i zeszytów), wydawnictwa książkowe i drukarnie. Papier ten będzie mógł być również wykorzystywany do pisania i drukowania pismem Braille'a i wykorzystywany również przez osoby niewidome i słabo widzące.

Realizacja projektu odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby podwyższenia parametru nieprzezroczystości papieru w produkcji papierów graficznych w zakresie niskich gramatur, przy jednoczesnym niepogorszeniu, a nawet zwiększeniu parametrów wytrzymałościowych.

W trakcie realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie występuje efekt dyfuzji wynikający ze współpracy przemysłu z organizacją badawczą. tj.: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

ŚRODA, 31 MARCA 2021

Arctic Paper Kostrzyn otrzyma do 8,3 mln zł dofinansowania z NCBiR

Arctic Paper Kostrzyn podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu spółki kwotą do 8,3 mln zł

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego.

Całkowita wartość projektu netto wynosi 20,2 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 8,3 mln zł. Pozostałe nakłady związane z realizacją projektu spółka pokryje ze środków własnych.

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczyna się 1 września 2020 roku i kończy się 31 maja 2023 roku. (PAP Biznes)

ŚRODA, 30 WRZEŚNIA 2020

ARCTIC PAPER S.A. Q1 2020: SILNY I KWARTAŁ PRZYGOTOWUJE GRUPĘ NA TRUDNIEJSZE CZASY

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 813,9 mln PLN (188,2 mln EUR1).
 • Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 111,8 mln PLN (25,9 mln EUR1).
 • Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 79,7 mln PLN (18,4 mln EUR1) a zysk netto 62,3 mln PLN (14,4 mln EUR1).
 • Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy wpłynęło na znaczącą poprawę wyników skonsolidowanych za I kwartał.
 • Pod koniec okresu odnotowano spadek popytu w związku z pandemią Covid-19.
 • Podjęto środki w celu złagodzenia możliwych negatywnych skutków pandemii koronawirusa: papiernie w Grycksbo i Munkedal złożyły wnioski umożliwiające skorzystanie z instrumentów szwedzkiego pakietu pomocowego dla firm.
 • Zarząd podjał decyzję o zarekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r.

„Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. i solidnym początku bieżącego roku Grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

Pobierz Komunikat Prasowy

CZWARTEK, 14 MAJA 2020

Kontrast